ตัวอย่างฟิล์ม Film-Sample

Huper Optik Film sample

หมายเหตุ : สีฟิล์มในภาพอาจจะแตกต่างจากฟิล์มของจริงขึ้นอยู่กับจอแสดงผลของท่าน