ที่มาของ 1-3-4-13-15

1 เดียวที่ได้รับสิทธิบัตรฟิล์มกรองแสง เทคโนโลยี นาโน-เซรามิค

3 เท่าของการป้องกันรังสี อินฟราเรด มากกว่าฟิล์มปกติ

4 เท่าของการ สะท้อนแสง มากกว่าฟิล์มยอ้มสีธรรมดา

13 องศาของอุณภูมิในรถที่ลดลง มากกว่าฟิล์มปกติทั่วไป

25 เท่าของความทนทาน ที่มากกว่าฟิล์มทั่วไป

 

ที่มาของ X3

Xcite. ตลาดที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ความคิดและความเป็นไปได้

Xcel. ในความเข้าใจในท้องถิ่นของลูกค้าเข้าใจความเกี่ยวข้องและความคิดที่สดใหม่

Xceed.ความคาดหวัง โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนาโนเซรามิกในการจัดหาโซลูชั่นที่เหมาะที่เกินความพึงพอใจของคู่ค้าและลูกค้า

Leave a Comment