ฟิล์มกรองแสง ฮิวเปอร์ ออพติค Huper Optik ได้รับการยืนยันมาตราฐาน Singapore Green Building Product “ผลิตภัณฑ์และบริการสีเขียว” โดย Singapore Green Building Product Cerification Scheme.

C70-SGBC-Certification

Leave a Comment