ฮิวเปอร์ ออพติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายฟิล์มกรองแสงฮิวเปอร์ ออพติค ฟิล์มกรองแสงเทคโนโลยีนาโนเซรามิคสัญชาติเยอรมัน จัดอบรมเทคนิคการติดตั้งฟิล์มกันร้อนฮิวเปอร์ ออพติค ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาช่างติดตั้งฟิล์มกันร้อนฮิวเปอร์ ออพติค ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าฟิล์มที่มีคุณภาพ จะต้องดำเนินการติดตั้งโดยช่างฝีมือที่ได้รับการอบรมอย่างถูกต้องเท่านั้น ในการอบรมครั้งนี้ได้จัดการแข่งขันติดฟิล์ม ภายใต้ชื่อ “ฟิล์มสตาร์ แดนอีสาน” ชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตรอีกด้วย

รูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Comment