10 เหตุผลที่ต้องเลือก ฮิวเปอร์ ออพติค

  • callcenter FAQ

ฮิวเปอร์ ออพติค ที่สุดแห่งความคุ้มค่า กับนวัตกรรมฟิล์มกรองแสงจากเยอรมัน

Huper-Optik_02

1. ผลิตด้วยเทคโนโลยี “นาโน เซรามิค” จากประเทศเยอรมัน
2. ป้องกันรังสีอินฟราเรดดีกว่าฟิล์มย้อมสี 3 เท่า
3. ค่าความสะท้อนของแสง (ปรอท) ต่ำกว่าฟิล์มโลหะถึง 4 เท่า
4. ลดอุณหภูมิถึง 13 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับกระจกที่ไม่ติดฟิล์ม
5. ไม่เป็นสนิม มีความทนทานมากกว่าฟิล์มทั่วไปถึง 25 เท่า
6. Easy Pass ผ่าน 100% และไม่ส่งผลรบกวนคลื่นสัญญานโทรศัพท์ และ GPS
7. ไม่ใช้การย้อมสี ซึ่งจะไม่มำให้เกิดการซีดจาง
8. ทัศนวิสัยในการมองผ่านฟิล์มคมชัดทั้งกลางวัน และกลางคืน
9. ป้องกันการแตกกระจายของกระจก ทำให้ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
10. ช่วยลดภาวะโลกร้อน ประหยัดพลังงาน ลดการใช้น้ำมันและไฟฟ้า

“Easy Pass และ GPS ผ่าน 100%”