ราคาฟิล์ม TOYOTA Vios

Vios
แพ็กเกจ ทั้งคัน บานหน้า
Ceramic    (C05/C20/C30/C40/C70) 18,600 บาท 7,700 บาท
Klassisch Plus (K20/K33/K50) 9,400 บาท 3,900 บาท
Klassisch Black (KB05/KB15/KB20) 7,700 บาท 3,300 บาท
K-Plus (Ceramic + Klassisch Plus) 13,200 บาท
KB-Plus (Ceramic + Klassisch Black) 12,100 บาท
K-MIX (Klassisch Plus + Klassisch Black) 8,250 บาท