ราคาฟิล์ม TOYOTA Wish

WISH
แพ็กเกจ ทั้งคัน บานหน้า
Ceramic    (C05/C20/C30/C40/C70) 22,400 บาท 9,900 บาท
Klassisch Plus (K20/K33/K50) 12,100 บาท 4,900 บาท
Klassisch Black (KB05/KB15/KB20) 10,400 บาท 4,400 บาท
K-Plus (Ceramic + Klassisch Plus) 17,600 บาท
KB-Plus (Ceramic + Klassisch Black) 15,950  บาท
K-MIX (Klassisch Plus + Klassisch Black) 11,000 บาท