ราคาฟิล์ม TOYOTA VELL-FIRE

VELL-FIRE 2.4(1)
แพ็กเกจ ทั้งคัน บานหน้า
Ceramic    (C05/C20/C30/C40/C70)  24,400 บาท 9,900 บาท
Klassisch Plus (K20/K33/K50) 14,850 บาท 5,500 บาท
Klassisch Black (KB05/KB15/KB20) 12,650 บาท 4,900 บาท
K-Plus (Ceramic + Klassisch Plus) 19,250 บาท
KB-Plus (Ceramic + Klassisch Black) 17,600 บาท
K-MIX (Klassisch Plus + Klassisch Black) 13,200 บาท
VELL-FIRE1
แพ็กเกจ ทั้งคัน บานหน้า
Ceramic    (C05/C20/C30/C40/C70)  24,400 บาท 9,900 บาท
Klassisch Plus (K20/K33/K50) 14,850 บาท 5,500 บาท
Klassisch Black (KB05/KB15/KB20) 12,650 บาท 4,900 บาท
K-Plus (Ceramic + Klassisch Plus) 19,250 บาท
KB-Plus (Ceramic + Klassisch Black) 17,600 บาท
K-MIX (Klassisch Plus + Klassisch Black) 13,200 บาท