ราคาฟิล์ม TOYOTA Commuter

Commuter
แพ็กเกจ ทั้งคัน บานหน้า
Ceramic    (C05/C20/C30/C40/C70) 26,800 บาท 9,900 บาท
Klassisch Plus (K20/K33/K50) 17,050 บาท 5,500 บาท
Klassisch Black (KB05/KB15/KB20) 14,850 บาท 4,900 บาท
K-Plus (Ceramic + Klassisch Plus) 21,450 บาท
KB-Plus (Ceramic + Klassisch Black) 19,800 บาท
K-MIX (Klassisch Plus + Klassisch Black) 15,400 บาท