ราคาฟิล์ม SUBARU Impreza

SUBARU-Impreza(Sedan)
แพ็กเกจ ทั้งคัน บานหน้า
Ceramic (C05/C20/C30/C40/C70) 20,600 บาท 8,800 บาท
Klassisch Plus (K20/K33/K50) 10,400 บาท 4,400 บาท
Klassisch Black (KB05/KB15/KB20) 8,800 บาท 3,900 บาท
K-Plus (Ceramic + Klassisch Plus) 14,850 บาท
KB-Plus (Ceramic + Klassisch Black) 13,750 บาท
K-MIX (Klassisch Plus + Klassisch Black) 9,400 บาท
SUBARU-Impreza(Wagon)
แพ็กเกจ ทั้งคัน บานหน้า
Ceramic (C05/C20/C30/C40/C70) 22,400 บาท 9,900 บาท
Klassisch Plus (K20/K33/K50) 12,650 บาท 4,900 บาท
Klassisch Black (KB05/KB15/KB20) 10,400 บาท 4,400 บาท
K-Plus (Ceramic + Klassisch Plus) 17,600 บาท
KB-Plus (Ceramic + Klassisch Black) 15,950 บาท
K-MIX (Klassisch Plus + Klassisch Black) 11,000 บาท