ราคาฟิล์ม Nissan Frontier

NISSAN-Frontier
แพ็กเกจ ทั้งคัน บานหน้า
Ceramic    (C05/C20/C30/C40/C70) 15,840 บาท 8,250 บาท
Klassisch Plus (K20/K33/K50) 8,250 บาท 4,200 บาท
Klassisch Black (KB05/KB15/KB20) 6,600 บาท 3,800 บาท
K-Plus (Ceramic + Klassisch Plus) 12,300 บาท
KB-Plus (Ceramic + Klassisch Black) 11,400 บาท
K-MIX (Klassisch Plus + Klassisch Black) 7,400 บาท
NISSAN-Frontier 4D
แพ็กเกจ ทั้งคัน บานหน้า
Ceramic    (C05/C20/C30/C40/C70) 16,600 บาท 8,250 บาท
Klassisch Plus (K20/K33/K50) 9,000 บาท 4,200 บาท
Klassisch Black (KB05/KB15/KB20) 8,000 บาท 4,500 บาท
K-Plus (Ceramic + Klassisch Plus) 13,200 บาท
KB-Plus (Ceramic + Klassisch Black) 12,100 บาท
K-MIX (Klassisch Plus + Klassisch Black) 7,800 บาท