ราคาฟิล์ม MITSUBISHI Triton 4D

Mitsubishi-Triton-mega-cab
แพ็กเกจ ทั้งคัน บานหน้า
Ceramic (C05/C20/C30/C40/C70) 14,400 บาท 8,250 บาท
Klassisch Plus (K20/K33/K50) 8,250 บาท 3,800 บาท
Klassisch Black (KB05/KB15/KB20) 7,300 บาท 3,500 บาท
K-Plus (Ceramic + Klassisch Plus) 12,300 บาท
KB-Plus (Ceramic + Klassisch Black) 11,330 บาท
K-MIX (Klassisch Plus + Klassisch Black) 7,300 บาท
Mitsubishi-Triton-bubble-cab
แพ็กเกจ ทั้งคัน บานหน้า
Ceramic    (C05/C20/C30/C40/C70) 16,600 บาท 8,250 บาท
Klassisch Plus (K20/K33/K50) 9,000 บาท 4,200 บาท
Klassisch Black (KB05/KB15/KB20) 9,000 บาท 4,200 บาท
K-Plus (Ceramic + Klassisch Plus) 13,200 บาท
KB-Plus (Ceramic + Klassisch Black) 12,100 บาท
K-MIX (Klassisch Plus + Klassisch Black) 7,800 บาท