ราคาฟิล์ม BMW Series 1

BMW-Series-1
แพ็กเกจ ทั้งคัน บานหน้า
Ceramic    (C05/C20/C30/C40/C70) 19,600 บาท 8,800 บาท
Klassisch Plus (K20/K33/K50) 9,900 บาท  4,400 บาท
Klassisch Black (KB05/KB15/KB20)  8,250 บาท  3,850 บาท
K-Plus (Ceramic + Klassisch Plus) 14,300 บาท
KB-Plus (Ceramic + Klassisch Black) 13,200 บาท
K-MIX (Klassisch Plus + Klassisch Black) 8,800 บาท