ราคาฟิล์ม Audi A6

AUDI-A6
แพ็กเกจ ทั้งคัน บานหน้า
Ceramic    (C05/C20/C30/C40/C70)  20,600 บาท 8,800 บาท
Klassisch Plus (K20/K33/K50) 9,500 บาท 4,400 บาท
Klassisch Black (KB05/KB15/KB20) 8,000 บาท 3,850 บาท
K-Plus (Ceramic + Klassisch Plus) 14,850 บาท
KB-Plus (Ceramic + Klassisch Black) 13,750 บาท
K-MIX (Klassisch Plus + Klassisch Black) 9,350 บาท