ฮิวเปอร์ คลาสสิค แบล็ค

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของ ฮิวเปอร์ คลาสสิค แบล็ค

Hüper Klassisch Black Code VLT VLR SC TST IRR UVR TSER
Hüper Klassisch Black 05 KB05 5% 10% 37% 15% 77% >99% 69%
Hüper Klassisch Black 15 KB15 17% 7% 55% 55% 56% >99% 53%
Hüper Klassisch Black 20 KB20 22% 7% 60% 60% 52% >99% 49%